Wrexham Council Newsletter Print
Thursday, 01 June 2017 07:38

Have you seen this month’s edition of Council News?

It is online now and you can take a look by clicking on this link: http://councilnews.wrexham.gov.uk/

We hope you enjoy reading it.
Helo,

Ydych chi wedi gweld rhifyn y mis hwn o Newyddion y Cyngor?

Mae ar-lein nawr a gallwch gymryd golwg arno drwy glicio ar y ddolen hon: http://councilnews.wrexham.gov.uk/

Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau ei ddarllen.


Source: Emma Glover Swyddog Cyfathrebu | Communications Officer